Skarga do WSA Warszawa

Pakiety abonamentowe

Awesome Image

Skarga do WSA – prawnik z Warszawy

Skarga do sądu administracyjnego to rozwiązanie przeznaczone dla osób, w których przypadku wykorzystano już wszystkie drogi odwoławcze. Na taki krok decydują się strony, które nie mogą skorzystać z odwołania, zażalenia czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W naszej kancelarii przygotowujemy oraz składamy skargi administracyjne. W zakres obowiązków prawnika od skarg do WSA wchodzą takie usługi, jak:
  • sporządzanie skarg i zażaleń na postanowienia organów administracji państwowej oraz instytucji skarbowych,
  • weryfikacja poprawności gotowej skargi do WSA,
  • reprezentacja klienta w postępowaniach prowadzonych przed WSA i NSA oraz pośrednictwo w kontaktach z instytucjami państwowymi,
  • weryfikacja poprawności gotowej skargi do WSA,
  • przygotowywanie skarg kasacyjnych od niekorzystnych wyroków sądów administracyjnych,
  • składanie skargi do WSA w ustawowym terminie – do 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia danej sprawy.

Specjalista wie, jak napisać skargę do WSA. Może bez problemu przygotować kompletny dokument, zgodny z obecnie obowiązującymi wzorami. Sprawdzi również, czy w danym przypadku wniesienie takiej skargi jest możliwe i zasadne. Sąd administracyjny może bowiem odrzucić wniosek.

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnika?

Skarga WSA ma na celu sprawdzenie zgodności decyzji administracyjnej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dotyczy to orzeczeń organów drugiej instancji. Jeśli sąd stwierdzi, że dana decyzja jest niezgodna z prawem i została niesłusznie wydana, konieczne jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego.

Odwołanie do sądu administracyjnego od decyzji innego organu nie dotyczy jedynie tego typu spraw. Taka możliwość istnieje również w przypadku postanowień, pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego czy bezczynności postępowania. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Prawnik wnosi skargę WSA w imieniu swojego klienta, na mocy udzielonego pełnomocnictwa. W naszej kancelarii przygotowujemy głównie skargi WSA dla sądów w Warszawie.

Awesome Image

Zacznij współpracę z nami już dziś!

Kontakt