Prawo zamówień publicznych Warszawa

Awesome Image

Odwołanie od decyzji KIO – prawnik w Warszawie

Nasze usługi obejmują odwołanie od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej. Nasz prawnik w Warszawie zajmie się przygotowywaniem dokumentów do przygotowania Odwołania do KIO, a także Skargi do Sądu. Taki krok ma na celu zwiększenie szansy na wygranie przetargu i uzyskanie danego zamówienia. Nie tylko sporządzamy potrzebne dokumenty, lecz także bronimy ich w trakcie rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Odwołanie do KIO musi zostać złożone w określonym terminie. Czas ten zależy od momentu, w którym przedsiębiorca dowiedział się o naruszeniach lub innych okolicznościach uzasadniających odwołanie. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej musi być złożone w formie pisemnej i spełniać określone wymogi formalne. W dokumencie powinny się znaleźć takie informacje jak dane strony składającej odwołanie, szczegóły zamówienia, opis naruszeń oraz żądanie odpowiedzi na pismo. Przygotowujemy kompletne odwołanie od wyroku KIO w Warszawie.

Doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych

Służymy także doradztwem prawnym w zakresie zamówień publicznych. Wspieramy wykonawców, poprzez analizę materiałów i informacji przekazane nam przez klienta – na tej podstawie możemy ocenić, czy konkretny krok będzie korzystny dla danego przedsiębiorstwa.

Zalety korzystania z doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych to:

Prawo zamówień publicznych jest obszerne i skomplikowane. Doradca prawny może pomóc w interpretacji przepisów i zrozumieniu, jakie wymagania są nałożone na zamawiającego i wykonawców. Pomagamy też przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i złożyć je we właściwych instytucjach. Bierzemy udział w posiedzeniach komisji przetargowej, sporządzamy protokoły i analizujemy oferty.

Jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych, prawnik w Warszawie zapewnia wsparcie właścicielom dużych, średnich i małych firm. Świadczymy jednorazowe usługi oraz prowadzimy stałe współprace, dostosowując zakres działań do potrzeb naszych klientów.

Awesome Image

Zacznij współpracę z nami już dziś!

Kontakt